Home Contact Adres


Bij de uitvoering van uw opdracht wordt nauwgezet de overeenkomst gevolgd. In aanvang is regelmatig contact en overleg noodzakelijk, teneinde de voortgang positief te be´nvloeden. Indien u de opdracht heeft gedelegeerd aan een van uw medewerkers, zal minder overleg met u noodzakelijk zijn. Ondanks dat heeft u altijd inzicht in de voortgang middels de wekelijkse voortgangsrapportage.

Deze rapportage omvat niet alleen een verslag van verrichte werkzaamheden, maar biedt u tevens inzicht in de voorgenomen acties en werkzaamheden, alsmede een prognose over de doorlooptijd indien deze zou afwijken van de planning.

Gezien de variatie in mogelijke opdrachten zal de inhoud van de rapportage verschillend zijn. Voor elke opdracht wordt dit beschreven in de overeenkomst, die tijdens de kennismakingsperiode wordt opgesteld.
 


 

Solid Solution
Intake
Uitvoering