Home Contact Adres


Na ontvangst van uw bedrijfskundig probleem, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. In overleg met u stellen we vast of wij u van dienst kunnen zijn. Tevens geven wij u een indicatie van de doorlooptijd en de daarmee samenhangende kosten.

Indien wij hierover overeenstemming bereiken, start (veelal) een inwerkperiode van 3 tot 5 dagen. Concreet houdt dit in, dat JM Automation als mogelijke partner aan uw organisatie bekend gemaakt wordt, waarna ťťn van onze interim managers operationeel gaat meewerken in uw organisatie. Doelstelling hiervan is om uw organisatie te leren kennen en de haalbaarheid (het succes) van uw opdracht in te kunnen schatten. Ook voor u is de intake periode een gelegenheid om vast te stellen of wij kunnen voldoen aan uw verwachtingen.

Aan de intake periode (intakegesprek en inwerkperiode) zijn geen kosten verbonden. In vervolg hierop vindt overleg plaats over het al dan niet voortzetten van het project, alsmede over de verwachte doorlooptijd en de financiŽle condities.

De afspraken worden uiteraard vastgelegd in een duidelijke overeenkomst. Hierin wordt vastgelegd:

- Opdrachtbeschrijving en doelstelling.
- Bevoegdheden.
- Positie JM Automation in uw organisatie.
- Tijdsduur van de overeenkomst en condities bij verlenging.
- Minimaal en maximaal benodigde tijd.
- Voortgangsrapportage (frequentie en inhoud)
- FinanciŽle condities (vast per uur/dag en variabel afhankelijk van bereikt resultaat)
- Facturering en betalingscondities.
 

Solid Solution
Intake
Uitvoering