Home Contact AdresHet 'Solid Solution'-concept dat wij toepassen is gebaseerd op een aantal concrete uitgangspunten:

- Een grondige analyse van uw bedrijfskundig probleem tijdens de intakeperiode.
- Een gratis inwerkperiode van 3 tot 5 dagen.
- Een duidelijke schriftelijke overeenkomst na afloop van de inwerkperiode.
- Accurate uitvoering van uw opdracht door integratie in uw organisatie.
- Wekelijkse afstemming van voortgang en behaalde resultaten middels rapportage en overleg.
- Vergoeding in overeenstemming met de zwaarte van de opdracht en behaalde resultaten.

Een "solide oplossing" (solid solution) kan uitsluitend tot stand komen door optimale communicatie.

Zo hanteren wij een strak rapportagesysteem, waarin acties worden vastgelegd met deadlines en verantwoordelijken. Steeds is duidelijk wie er zorg draagt voor de uitvoering van deeltaken en wie voor het behalen van de tussentijdse resultaten. Periodiek stemmen wij de voortgang met u af teneinde tussentijdse bijstellingen snel te kunnen implementeren in het totaalproject. U heeft dus continu inzicht in de de status en de voortgang.


Solid Solution
Intake
Uitvoering